מכרז כ"א חיצוני- 17/2022 מזכיר/ת ביה"ס "גלים" (מתחם נעמן)