אספקת נייטרוס אוקסיד רפואי בצוברים למוסדות שירותי בריאות כללית