מיון מוקדם למכרז למימון, תכנון הקמה ותפעול של תחנת כח קונבנציונלית בשורק