מכרז פומבי 19/20 אספקה, התקנה, שירות ואחריות למעלית אמפיתיאטרון ואולם חדר הכושר לאוניברסיטת אריאל