מכרז מרכזי להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי בענן