מתן שירותי בדיקה, טיפול וייעוץ בנושא חלף היטל השבחה עבור עיריית באר שבע