מכרז לאספקת – TRICO STOCKINETTE ומוצרים נילווים לשימוש רפואי