מכרז - הקמת "רשימת מציעים" למתן שרותי יעוץ משפטי בתחומים שונים