מכרז לייצור ואספקת ערכת צנרת דלק לנמ"ר M     המשך...