מכרז לאספקת מכשיר אוטוקלב שולחני עבור המכון למדעי הצמח