מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקה שוטפים למערכות מיזוג אוויר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב