מכרז לאספקת שירותי שינוע והובלה של ציוד רפואי סטרילי מסוגים שונים עבור המרכז הרפואי