מכרז לאספקת מנועים חשמליים אנכיים ציר/חלול בהספקים שונים