מכרז לפתיחת הליך תחרותי להקמת מעבדה לחדשנות בתחומי הבריאות הדיגיטלית - הביולוגיה החישובית