מכרז 4/2021 ביצוע עבודות לתכנון מבנה סככה בשוק העירוני רהט