יועצים לשימור עבור לשכות התכנון המחוזיות במטה מנהל התכנון