מכרז לשכה משפטית מס' 9/22- למתן שירותי ייעוץ משפטי וליווי משפטי בתחום שוק ההון ודיני חברות