מכרז 21/22 לתכנון אספקה הובלה התקנה ותחזוקה של מתקני משחקים אינטראקטיביים לילדים