מתן שירותי ניהול ותחזוקה ל61 בתי דיור גיל זהב בפריסה ארצית