למתן שירותי ייעוץ, קידום וליווי תוכניות עבור לשכת תכנון מחוז חיפה