מכרז לאספקה והתקנת אוהל (קונסטרוקציה מאלומיניום) לחדר אוכל