הודעת פרסום על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-תכנית חץ בהפעלת עמותת ידידים