מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות כיבוי אש במים