הפעלת שירות תשלום אגרת חניה באמצעי מחשוב טלפוניה ואפליקציה ייעודית