מכרז פומבי מספר 09/2021 להפעלת חנות למכרז מיצים וגלידה במתחם המסחרי במרכז הרפואי הלל יפה