מכרז לאספקת שירותי הצבת ארוניות לאחסון ציוד מבקרים ומכונות לפריטת כסף