מכרז 7799-מתן שירותי ניקיון באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי החקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות, במעונות הפקולטה, ובבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן