מכרז פומבי מספר 24/22 - דרוש/ה פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני,