מכרז פומבי מספר 149.2020 ביטוח רכב עובדי העירייה- קולקטיב