מכרז פומבי לבחירת קבלן לביצוע עבודות אלומיניום במסגרת הקמת בניין ננו מדע וננו טכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ' בקמפוס אוניברסיטת תל אביב