מכרז לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור