מכרז למתן שירותי השגחה טכנולוגיים מרחוק בביתו של אזרח ותיק -זכאי