מכרז ממוכן מהיר 60-2022 לרכישת מקררים עבור משרד המשפטים