מכרז 59/2022 לקבלת שירותי יעוץ הרדמה כללית וסדציה לאגף לבריאות השן במשרד הבריאות