19/2022 לאספקת טכנולוגיות (תוכנה, חומרה, ומצלמות) ושירותי ניהול להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שהעירייה אחראית לאכיפתו בעיר יהוד - מונוסון