הארכה- מכרז כ"א חיצוני 25/2021 מנהל/ת יישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול