מכרז 25/22 לתכנון, הקמה, אספקה והתקנה של מתקני כושר וספורט כולל הצללות ועבודות תשתית ופיתוח במתחם ספורט וכושר