מכרז לרכישת אמצעי סליקה תומכי EMV מוצרים ושירותים נלווים