הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לתכנית דיבייט בגני הילדים