מכרז פומבי מס' 25/20 מכרז לקבלת שירותי הסעות חניכים למועדוניות רווחה בעיר בת ים