מכרז לרכישת מערכת לטיהור מים, אספקתם והתקנתם בברות הטבילה שבמקוואות