מכרז פומבי מס' 121140- מתן שירותי בדיקות חשמל באמצעות בודק חשמל מוסמך בציוד ובמתקני רכבת ישראל