מכרז פומבי מספר 12/2021 להפעלת חנות לממכר מיצים וגלידה במתחם המסחרי במרכז הרפואי הלל יפה