הקמת מחלקה פסיכוגריאטרית, א' 2, המרכז לבריאות הנפש שער מנשה