מכרז מס' 35/2021 לקבלת שירותי בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – אזור מרכז