קול קורא להגשת מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית קרית גת