מכרז להפעלת מפעל לזגגות רכב (סימול מקצוע 120) מטעם משרד התחבורה