הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – רשות הטבע והגנים