מכרז פומבי מס' 01/21 להשכרה והפעלת מסעדה בטיילת נהריה "מול הים"