מכרז לאספקת חומרים אברזביים לניקוי עבור תחנות הכוח